pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  40

Frame Relay (FR) • Frame Relay přenáší linkové rámce – do kterých se vkládají např. IP pakety – max. velikost rámce 4096 bytů, v praxi spíše kolem 1600 bytů • přizpůsobení Ethernetu • Frame Relay se snaží garantovat přenosovou kapacitu – na principu, který je obdobný režimu ABR (Available Bit Rate) u ATM – je garantováno minimum • tzv. CIR, Committed Information Rate • navíc lze připustit ještě EIR, Extended Information Rate • lze garantovat také – BC: Committed Burst Size – a umožnit BE: Extended Burst Size – velikost dávky (burst) • rámce, které na vstupu do FR sítě překračují dohodnuté CIR (či  Bc), jsou označený příznakem DE – Discard Eligibility – síť je může zahodit, pokud je nebude schopna přenést