pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  39

Frame Relay (FR) • linková technologie – pokrývá linkovou (a fyzickou) vrstvu • vznikla v polovině 80. let, – používá se od 90. let – hlavně pro vzájemné propojování sítí • funguje spojovaně – vytváří virtuální okruhy (VC) • funguje nespolehlivě – nezajišťuje spolehlivost • předpokládá, že přenosové cesty nebudou příliš zatížené chybami – již "nenese zátěž robustnosti" jako X.25 • v porovnání s X.25 je FR výrazně "odlehčené" • má řízení toku – flow control – ale pouze "end-to-end", • nikoli "per hop" – v každém uzlu   • virtuální okruhy FR jsou realizovány na linkové vrstvě!! – Frame Relay zajišťuje end-to-end komunikaci na linkové vrstvě !!!! – stejně jako ATM, v rozporu s RM ISO/OSI • představa: – virtuální okruh FR je analogie "kusu drátu" – analogie (vyhrazené) pevné linky, vedené skrze sdílenou infrastrukturu