pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  38

CCITT (ITU): X.25 • X.25 je přenosová technologie, vytvořená pro potřeby veřejných datových sítí – v polovině 70.let – vznikla ve světě spojů • v rámci CCITT (International Consultative Committee for Telegraphy and Telephony), od roku 1993 ITU (International Consultative Committee for Telegraphy and Telephony ) – pokrývá fyzickou, linkovou a síťovou vrstvu • "zapadá" do 3 nejnižších vrstev RM ISO/OSI – funguje na principu přepojování paketů • X.25 funguje spojovaně – podobně jako ATM – používá virtuální okruhy (VC) – řeší řízení toku • X.25 funguje spolehlivě – na rozdíl od ATM – má zabudovány silné mechanismy pro korekci chyb • předpokládá, že přenosové cesty jsou hodně nespolehlivé a chyb je hodně • X.25 řeší připojování koncových uzlů k veřejným datovým sítím – neřeší "vnitřní" fungování VDS • X.25 předpokládá "inteligenci v síti" – chytrou síť, hloupé terminály – dnes se vychází spíše z opačného předpokladu • hloupá síť, chytré uzly • dnes je X.25 překonané – nedokázalo se zbavit zabudovaných mechanismů pro zajištění robustnosti (spolehlivosti) – dnes by X.25 pro směrovače představovalo příliš velkou zátěž