pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  36

problém s AAL5 • z AAL5-rámce není poznat – od koho pochází • proto nemůže AAL5 poskytovat obousměrný multicast – jakému protokolu odpovídá obsah rámce • možné řešení: – VC Multiplexing • po každém kanálu (VC) bude přenášen pouze jeden typ paketů • možné řešení: – LLC/SNAP encapsulation • AAL5 rámec se zabalí do rámce LLC a SNAP