pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  34

AAL3/4 • je protokolem pro přenosy, které nejsou citlivé na časové závislosti – a spíše jim vadí ztráty a chyby – liší se ve spojovaném (AAL3) a nespojovaném (AAL4) režimu • autoři dospěli k závěru, že nejsou potřebné 2 různé protokoly • AAL3/4 může fungovat ve 2 režimech: – stream režim • chová se jako „roura“, nejsou hranice mezi částmi dat – režim zpráv (paketů) • jsou zasílány celé zprávy (najednou, jako celek) • AAL3/4 umožňuje logický multiplex • více relací v rámci virtuálního okruhu