pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  31

historie AAL • původně se předpokládalo, že aplikace se liší v požadavcích na: – real-time vs. non-real-time přenosy – constant bit rate vs. variable bit rate – spojovaný vs. nespojovaný přenos • z 8 možných kombinací autoři (ITU) povolili jako smysluplné pouze 4 – označili je jako třídy A, B, C a D – pro tyto 4 třídy byly vyvinuty protokoly AAL1 až AAL4 – protokoly AAL3 a AAL4 později splynuly, v AAL3/4 • pak byl přidán AAL5