pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  3

připomenutí: myšlenka konvergence • světy spojů a počítačů si tradičně budovaly oddělené přenosové sítě, šité na míru vlastním požadavkům – svět spojů: "chytré" sítě, fungující na principu přepojování okruhů – svět počítačů: "hloupé" sítě, fungující na principu přepojování paketů • důsledek: – bylo to (a stále je) neefektivní • myšlenka: – proč raději nebudovat (a neprovozovat) jen jednu síť, pro potřeby obou světů? • problém: – požadavky obou světů jsou značně odlišné, je těžké jim vyhovět současně • a zachovat rozumnou efektivitu fungování • pokus o konvergenci: – sítě ISDN (Integrated Services Digital Network) • pochází ze světa spojů • navrženo pro potřeby světa spojů • potřeby světa počítačů nebyly zohledněny • možné očekávání: svět počítačů se přizpůsobí? – je technologií, která pro přenos dat využívá existující telefonní síť fungující plně digitálně • proto kanály  á 64 kbps • jako „konvergované řešení“ ISDN neuspělo – přenosová kapacita ISDN je příliš malá – proto byla klasické ISDN prohlášeno za „úzkopásmové“ • Narrowband ISD, N-ISDN … a začaly přípravy širokopásmového ISDN – Broadband ISDN, B-ISDN