pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  29

ATM a AAL vrstva • ATM vrstva zhruba odpovídá linkové vrstvě ISO/OSI – s podstatným rozdílem: zajišťuje end-to-end přenosy, zatímco linková vrstva přenáší jen k sousedům • tj. chová se spíše jako síťová vrstva • ATM vrstva zajišťuje přenos který je: – nespolehlivý – spojovaný • nevšímá si obsahu přenášených dat – nijak nevyhodnocuje obsah jednotlivých buněk – nekontroluje nepoškozenost dat • je optimalizována na výkon a rychlost • vrstva AAL připomíná transportní vrstvu – má vyšším vrstvám zakrýt charakter ATM a dát jim právě to, co chtějí • v tom odpovídá transportní vrstvě – nad AAL bývá další (skutečná) transportní vrstva • funkce AAL vrstvy – rozklad dat na vhodně velké části, aby šly umístit do buněk • musí vkládat do přenášených dat režijní data pro správné rozdělení a pozdější poskládání – může zajišťovat • detekci chyb • řízení toku – může zajišťovat různé formy podpory kvality služeb