pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  26

vrstvový model ATM • základem je ATM vrstva – má za úkol přenášet jednotlivé buňky • pod ATM vrstvou je fyzická vrstva – zajišťuje vlastní přenos dat, není součástí definice ATM • nad ATM vrstvou je vrstva AAL (ATM Adaptation Layer) – má hlavně za úkol přizpůsobování potřebám vyšších vrstev – AAL je přítomna až v koncových uzlech, nikoli v mezilehlých • nikoli v ATM ústřednách (ATM switches) • ATM sama nepřenáší data !!!!!!! – nemá (vlastní) fyzickou vrstvu • neříká jak konkrétně využít konkrétní přenosové médium – ATM není vázána na žádnou konkrétní přenosovou rychlost • jako např. FDDI, omezená na 100 Mbps už svou přístupovou metodou • ATM nemá žádný rychlostní limit