pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  16

UBR, Unspecified Bit Rate • v tomto režimu nejsou poskytovány žádné garance – požadavky jsou uspokojovány podle momentální situace • po splnění všech požadavků CBR, VBR a ABR – v zásadě jde o princip „best effort“ z klasických paketových přenosů – data jsou přenášena na principu FIFO • data k odeslání čekají v bufferu až pro ně bude volná buňka • používá se pro aplikace, které dokáží tolerovat: – nepravidelnost v doručování • způsobenou tím že data čekají na odeslání až bude volná buňka – ztráty dat • při zahlcení ATM ústředen jsou zahazována UBR data • používá se např. přenos protokolu IP – resp. UDP a TCP