pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  14

ABR, Available Bit Rate • představa: – v tomto režimu si každý přenos dohodne se sítí, že bude používat přenosovou kapacitu v určitém rozmezí • MIN až MAX – ATM síť rezervuje kapacitu pro spodní hranici požadavků • pro hodnotu MIN • aby síť garantovala „alespoň něco“ – aby dokázala vždy vyhovět alespoň minimálním požadavkům (MIN) – pokud je pak požadována kapacita vyšší než MIN, je poskytnuta pokud jsou dostupné potřebné zdroje • v opačném případě nikoli • v režimu ABR se používá řízení toku – odesilatel se dozví, zda jeho požadavky nad dohodnuté minimum jsou plněny nebo ne • a může tomu uzpůsobit své chování • předpokládané použití – např. propojení sítí LAN