pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  12

realizace VBR • buňka, přidělená v režimu VBR ale fakticky nevyužitá, může být „vrácena zpět“ a použita jinak – pro potřeby jiného přenosu