pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  11

VBR, Variable Bit Rate • představa: – v tomto režimu si každý přenos dohodne se sítí, že bude používat přenosovou kapacitu v určitém rozmezí • MIN až MAX • řeší se v rámci navazování spojení – ATM síť rezervuje kapacitu pro maximum požadavků • pro hodnotu MAX • aby síť dokázala vždy vyhovět v plném rozsahu skutečných požadavků – ale pokud je skutečně požadována nižší kapacita, může být přenechána někomu jinému • pro potřeby jiných přenosů • srovnání s CBR: – V CBR i VBR se rezervují prostředky pro maximum – V CBR se nevyužité prostředky (rezervované buňky) nevrací, ve VBR ano • předpokládané použití: – pro přenosy, které potřebují malé přenosové zpoždění a pravidelnost doručování • malý rozptyl – ale generují proměnlivý datový tok • například komprimovaný obraz, komprimovaný zvuk • ……..