pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  10

realizace CBR • buňka, přidělená v režimu CBR, již nemůže být „vrácena zpět“ a použita jinak – pro potřeby jiného přenosu