pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  7

připomenutí: problém předsunuté a skryté stanice • "rozlehlejší" sítě 802.11 mohou mít problém se skrytými a předsunutými stanicemi – např. "venkovní" sítě, kde jsou uzly seřazeny do linie • problém skryté stanice – médium je "obsazeno", ale uzel se to nedozví – příklad: A chce vysílat k B, ale "neslyší" že C právě vysílá k B • signál od C už nedosáhne k A • problém předsunuté stanice – médium je fakticky volné, ale uzel se dozví, že je obsazeno – příklad: B vysílá k A, C by chtěl vysílat k D – ale zjistí, že B vysílá a domnívá se, že je médium obsazeno • nelze detekovat kolize během vysílání – rádiová (RF) rozhraní jsou typicky pouze poloduplexní, a  neumožňují proto současně přijímat i vysílat!!! – metody ../CD nepřipadají v úvahu