pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  6

příklad: DCF CSMA/CA • uzly volí čekací dobu z okénka soutěže – na počátku má velikost 7 slotů – při každé kolizi se zvětší na 2-násobek • maximálně na 255 slotů • čím menší je okénko, tím menší je latence – ale také větší pravděpodobnost kolize