pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  5

upřesnění DCF CSMA/CA • čas se měří na sloty – 1 slot je 50μs pro FHSS, resp. 20μs pro DSSS • používají se 3 různé časové konstanty – SIFS (Short Inter-Frame Spacing) • jak dlouho čeká příjemce, než odešle potvrzení • SIFS = 28μs pro FHSS, resp. 10μs pro DSSS – PIFS (PCF Inter-Frame Spacing) • jak dlouho čeká přístupový bod (při PCF), než může začít vysílat • PIFS = SIFS + 1 slot – DIFS (DCF Inter-Frame Spacing) • jak dlouho čeká odesilatel (pří DCF), než může začít vysílat • DIFS = SIFS + 2 sloty • uzel, který chce vysílat a zjistí, že médium je volné: – musí nejprve počkat, dokud není médium (éter) v klidu nejméně po dobu DIFS • a pak může začít vysílat • pokud je médium obsazené (nebo se obsadí při čekání): – musí znovu počkat, dokud nebude médium opět volné po dobu DIFS – a pak vstupuje do soutěže s ostatními uzly: • zvolí si náhodnou dobu (z okénka soutěže) a po tuto dobu čeká – pokud se dočká konce a médium je volné, může začít vysílat • během čekání stále monitoruje médium – jakmile někdo během jeho čekání začne úspěšně vysílat, uzel to vzdá – prohlásí toto okénko soutěže za již ztracené – pamatuje si, kolik mu zbývalo čekat – znovu čeká, dokud nebude médium po dobu DIFS volné, a pak čeká se zbytkovou hodnotou své předchozí čekací doby