pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  33

Wi-Fi: certifikované produkty • výrobci předkládají své produkty k testování interoperability Wi-Fi Alliance – pokud vyhoví, Wi-Fi Alliance vystaví konkrétnímu produktu certifikát • zákazník si může sám zjistit, zda byl takový certifikát udělen – http://www.wi-fi.org/