pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  32

Wi-Fi vs. IEEE 802…. • technické standardy připravuje společnost IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers) – resp. její standardizační skupina 802.11, zaměřená na standardy lokálních sítí • výrobci produkují zařízení, která by měla dodržovat tyto standardy – zda je skutečně dodržují a zda jsou vzájemně kompatibilní, je nutné pečlivě testovat • testování provádí organizace WECA (Wireless Ethernet Compatibility Aliance – ona uděluje označení "Wi-Fi", od "Wireless Fidelity" • původní význam označení: – Wi-Fi: pro zařízení vyhovující standardu 802.11b – Wi-Fi5: vyhovující 802.11a • s tím byl problém – uživatelé si pod tím představovali novější verzi Wi-Fi, kompatibilní s předchozí – ale to není pravda, obě verze nejsou vzájemně kompatibilní!! • v roce 2002 se WECA přejmenovala na Wi-Fi Alliance – a změnila systém označování kompatibility produktů se standardy