pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  30

skutečně dosahované rychlosti • zařízení, fungující dle 802.11… jsou pouze poloduplexní – nedokáží přijímat a vysílat současně • rychlosti, uváděné u jednotlivých verzí standardů a technik modulace, jsou nominální – vyjadřují spíše to, jak dlouho trvá přenos jednoho bitu • skutečně dosahovaná (efektivní) přenosová rychlost je nižší – o režii MAC podvrstvy • odhad: 30-40 procent režie – PLCP podvrstvy – …. • adaptivita 802.11: – nominální rychlosti se průběžně přizpůsobují podmínkám přenosů • podmínkám šíření signálu – rušení – útlum (překážky, …) • dosahu – na větší vzdálenosti klesá • záleží na: – použití venku/uvnitř – druhu použitých antén » všesměrové, směrové – na zisku použitých antén – na vysílacím výkonu – s horšími podmínkami zařízení samo přechází na nižší (dostupnou) rychlost • připomenutí: – podmínkou generální licence (GL - 12/R/2000) pro využití bezlicenčního pásma 2,4 GHz je max. vysílací výkon (EIRP) 100 mW