pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  28

OFDM v IEEE 802.11a • pracuje s frekvenčními kanály  o šířce 20 MHz – každý je rozdělen na 52 dílčích pásem (subcarriers) s vlastním nosným signálem (nosnou) • 48 je využito pro přenos dat • 4 jsou tzv. pilotní – pro zlepšení detekce • odstup je 312,5 kHz • rychlost přenosu symbolů je pevná: – 250 000 symbolů / sekundu • každé 4 μsec. 1 symbol – délka symbolu je 3,2 μsec. – ochranný interval je 0,8 μsec. • liší se použitá modulace – kolik bitů se "vejde" do jednoho symbolu – díky tomu se mění i přenosová rychlost • mezi přenášené bity se vkládají režijní bity – pro dopřednou opravu chyb • FEC, Forward Error Control