pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  27

OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) • 802.11a používá úplně jinou techniku na úrovni PHY než 802.11 – techniku OFDM • ortogonální frekvenční multiplex – dosahuje přenosové rychlosti až 54 Mbit/s • nabízí rychlosti: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbit/s • princip: – širší frekvenční pásmo se rozdělí na několik menších (užších) částí • desítek až stovek • v každém dílčím pásmu je použit samostatný nosný signál • jednotlivá dílčí pásma se mohou překrývat • "ortogonální multiplex" =  maximum jedné nosné se překrývá s minimem sousední nosné – na každý nosný signál je modulován samostatný datový tok • může být relativně pomalý • mezi jednotlivé symboly lze dělat odstupy – vkládat mezi ně tzv. "ochranný interval" (guard interval) – datové toky jsou také rozloženy • je použito více "pomalejších" datových toků