pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  26

odbočení: vysílací a vyzařovací výkon • výstupní (vysílací) výkon – je to, co "vystupuje" ze zařízení • např. z Wi-Fi karty • některá zařízení umožňují regulovat – měří se v dBm • vyzařovací výkon – je to, co vystupuje z antény – měří se v dBm • omezení v generální licenci (všeobecném oprávnění) se týká vyzařovacího výkonu!! – toho, co "leze" z antény, nikoli ze zařízení  • vyzařovací výkon je dán součtem – vysílacího výkonu (v dBm) – útlumu na kabelech a konektorech (v dB) • vychází záporný – zisku antény (v dBi) • příklad: – ASUS WL-500b • regulace výkonu, implicitně nastaveno na 19mW = 12,8 dBm – kabel • několik metrů, konektory, redukce, bleskojistky: -7 dB – kvalitní externí anténa • směrová (síto), 24 dBi – celkem: • 12,8 dBm – 7 dB + 24 dBi = 29,8 dBm • skoro 30 dBm = 1 W • 10x překročený limit (100 mW) pro pásmo 2,4 GHz !!! – to je na vysokou pokutu od ČTÚ !!!