pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  25

odbočení: antény a jejich zisk • ideální (izotropní) anténa – je bodová a vyzařuje do všech stran v prostoru – má zisk 0 dBi • dBi (dB izotropní) je veličina popisující zisk reálné antény • reálná anténa – není nikdy bodová • nevyzařuje do prostoru rovnoměrně, ale některým směrem více a jiným méně • popisuje tzv. vyzařovací diagram • zisk reálné antény: – kolikrát více vyzařuje v daném směru více, než izotropní anténa – měří se v dBi • všesměrová anténa – vyzařuje do všech směrů • ale jen v horizontální  rovině!! – typický zisk: 2 až 6, max. 15 dBi • dosah max. 1 km • sektorová anténa – vyzařuje jen do určité výseče, typicky s úhlem 30 až 120 stupňů – typický zisk 10 až 20 dBi • dosah max. jednotky km • směrová anténa – vyzařuje do užší výseče než sektorová anténa, obvykle 8 až 15 stupňů – typický zisk od 13 dBi výše • větší dosah • antény dle provedení: – parabolické, štěrbinové, prutové, panelové, YAGI atd.