pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  24

odbočení: jednotky výkonu • EIRP (e.i.r.p.) – Effective Isotropical Radiated Power – efektivní izotropický vyzářený výkon • představuje výkon, vyzářený bodovou anténou do všech směrů – reálné antény nejsou nikdy bodové !!! • EIRP se měří ve Wattech [W], např. 200 mW – nebo v dBm (dB milliwatt) – pásmo 2,4 GHz: • max 20 dBm – pásmo 5,150 - 5,350 GHz • max 23 dBm – pásmo 5,470 – 5,725 GHz • max. 30 dBm • decibell (dB) je jednotka poměru q 0 dB je poměr 1:1 q dále roste či klesá logaritmicky q 3 dB je poměr 2:1; -3 dB je 1:2 q 6 dB je poměr 4:1, -6 dB je 1:4 q 10 dB je poměr 10:1 atd. q 20 dB je poměr 100:1 atd. q obecně: 10 * log10(P1 : P2) • dBm (dB milliwatt) je jednotka poměru, vztažená k 1 mW q 0 dBm je 1 mW q 3 dBm = 2 mW; q 10 dBm = 10 mW, 20 dBm = 100 mW q 23 dBm = 200 mW, q 30 dBm = 1000 mW = 1W