pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  15

FHSS v IEEE 802.11 • frequency hopping byl použit pouze v původní verzi standardu – IEEE 802.11 z roku 1997 – s rychlostmi 1 nebo 2 Mbit/s • už není použit ve verzích 802.11a,b z roku 1999 – důvodem jsou striktní požadavky regulátora v USA • které brání dosažení vyšších rychlostí – ty byly posléze zmírněny • na základě lobbyingu od autorů HomeRF, kde se FHSS používá • v USA použito bylo 79 kanálů – v Japonsku pouze 23 – ve spodní části pásma 2,4 GHz – každý kanál o šířce 1 MHz • vysílací výkon: – EIRP (Equivalent Isotropic Radiated Power) • výstupní výkon karty + zisk externí antény – útlum kabelu – max. 1 W v USA – max. 100 mW v Evropě (i v ČR) – max. 10 mW v Japonsku • pro generování sekvence přeskoků je použit pseudonáhodný generátor – stejný ve všech uzlech – stanicím stačí znát počáteční hodnotu (seed) a být synchronizovány • přenáší se v beacon rámci • "dwell time" – doba, po kterou se vysílač může "zdržet" na jedné frekvenci – je nastavitelná • ale nesmí být větší než 400 ms – odpovídá nejméně 2,5 přeskoku za sekundu • kódování bitů: – rychlost 1 Mbit/s (povinná): • 2 stavová frekvenční modulace – 1 poloha signálu = 1 bit – rychlost 2 Mbit/s (volitelná): • 4 stavová fázová modulace – 1 poloha signálu = 2 bity • rámec PLCP: – jeho hlavička je vždy vysílána rychlostí 1 Mbit/s – nákladová část (MAC rámec) může být vysílána rychlostí 1 Mbit/s nebo 2 Mbit/s • rozlišení je obsaženo v hlavičce PLCP rámce