pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  13

vysílání v úzkém pásmu a v rozprostřeném spektru (Narrowband, vs. Spread Spectrum) • vysílání v úzkém pásmu – vysílá se v úzkém rozsahu frekvencí • energie vysílače je soustředěna do úzkého rozsahu frekvencí – rušení (šum) je širokopásmové • rozprostřené do širšího spektra • rušení ale může být i  "úzkopásmové" – např. od nějakého jiného vysílání, od spínání v okolí apod. – řeší se dostatečným odstupem signálu od šumu • poměr S/N je zde větší než 1 • vysílání v rozprostřeném spektru – vysílá se v širokém rozsahu frekvencí • energie vysílače může být stejná, ale je rozprostřena do širšího rozsahu frekvencí – "síla signálu" nemusí být vyšší než "síla šumu" • poměr "signál/šum" může být i menší než 1 • důležité je, aby příjemce dokázal z přijatého signálu extrahovat "užitečný signál"