pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  11

metoda PCF - příklad • platí SIFS < PIFS < DIFS • koordinátor nejprve čeká na volné přenosové médium • pak čeká dobu PIFS  (PCF Inter-Frame Spacing) – kratší než DIFS, takže jiný uzel by neměl začít vysílat sám v režimu DCF (bez koordinátora) • koordinátor vyšle výzvu uzlu 1 – uzel 1 reaguje za dobu SIFS (Short Inter-Frame Spacing) a odešle svůj rámec • má-li co vysílat • koordinátor pokračuje po době SIFS (< PIFS) – pokud dotázaný uzel odpoví – jinak koordinátor pokračuje až po době PIFS • vše se opakuje s uzlem 2 – a pak s uzlem 3 • uzel 3 nemá co vysílat – v době SIFS neodpoví – koordinátor musí čekat po dobu PIFS > SIFS, pak pokračuje dotazováním dalšího uzlu