pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  10

metoda PCF (DFWMAC-PCF) • ani jedna z "distribuovaných" metod (DCF) nedokáže zajistit přístup k médiu – v konečném čase t, resp. garantovat propustnost • to dokáže až metoda PCF (Point-Coordination Function) – je ale vázána na režim infrastruktury – vyžaduje existenci přístupového bodu, který vykonává řídící funkce • není dostupná v režimu ad-hoc • princip fungování  DFWMAC-PCF: – AP je "point-co-ordinator" • řídí veškerou komunikaci, • jde tedy o centralizovanou přístupovou metodu – AP rozděluje čas na tzv. super-rámce (superframe) – každý super-rámec má dvě části: • bez soutěže (contention-free period) • se soutěží (contention period) – během této fáze se používá DCF – během fáze bez soutěže (contention-free period) se AP  (koordinátor) explicitně dotazuje jednotlivých uzlů, zda mají co k odeslání • jde o tzv. polling