pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  9

architektura  IEEE 802.11 • BSS (Basic Services Set) – nejmenší prvek architektury bezdrátových sítí IEEE 802.11 – analogie buňky v mobilních sítích – dva či více počítačů, které se navzájem rozpoznaly a komunikují spolu • BSS nemusí obsahovat přístupový bod (AP) – pak jde o tzv. IBSS • Independent BSS • není provázán s okolím • uzly komunikují v režimu ad-hoc • častěji BSS obsahuje přístupový bod – přístupový bod (AP, Access Point) je zamýšlen jako rozhraní mezi bezdrátovou sítí a sítí "drátovou" (okolím) – jakmile je AP přítomen v BSS, veškerá komunikace prochází přes AP • uzly by spolu neměly komunikovat přímo • uzly v rámci BSS komunikují v režimu infrastruktury