pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  7

RLAN a HIPERLAN • standardy IEEE 802.11 jsou "americké" – ale používají se po celém světě • existovala/existuje i „evropská vývojová větev“: – místo WLAN hovoří o RLAN • Radio Local Area Network – a HIPERLAN • HIgh PErformance Radio Local Area Network • původně byla tato větev samostatná – neměla nic společného s IEEE 802.11 • nebyla kompatibilní – standardy vydává ETSI a CEPT • The European Telecommunications Standards Institute • Conference of European Posts and Telecommunications • 1991: – CEPT vydává doporučení pro RLAN v pásmu 2,4 GHz • požadavek: používání technik rozprostřeného spektra • 1994: první instalace, se směrovou anténou • 1997: – ETSI vydává normu ETS 300 652 pro HIPERLAN1 • pásmo 5 GHz • max. přenosová rychlost až 23,5 Mbit/s • nebylo nikdy komerčně využito/realizováno • 2000: – ETSI vydává standard HIPERLAN2 • již "založený" na IEEE 802.11a, ale ne identický – "šetrnější k éteru" • rozšíření nedosahuje takové úrovně, jako IEEE 802.11