pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  6

další vývoj IEEE 802.11 • 1997: standard 802.11 byl již při svém schválení zastaralý – ihned začaly práce na jeho vylepšení • hlavně: zvýšení rychlosti • vznikají nové pracovní skupiny – Task Group "A" • snaží se využít nově přidělené pásmo UNII (5,8 GHz) • vyvíjí úplně novou techniku modulace (řešení PHY) – OFDM, Ortogonal Frequency Division Multiplexing • dosahuje rychlosti 54 Mbit/s – Task Group "B" • snaží se zrychlit dosavadní řešení v pásmu 2,4 GHz • opouští techniku DFIr – nikdy se neujala • opouští techniku FHSS – kvůli předpisům FCC by nešlo zrychlit přenosy • dosahuje rychlosti 11 Mbit/s • 1999: jsou schváleny nové standardy – 802.11a • 54 Mbit/s v pásmu 5 GHz – použitelné v USA – 802.11b • 11 Mbit/s, v pásmu 2,4 GHz