pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  3

WLAN vs. Wi-Fi • WLAN (Wireless LAN) – je obecné označení pro bezdrátové sítě LAN • "bezdrátový Ethernet" (IEEE 802.11) je pouze jednou z technologií, které mohou být použity v rámci WLAN – dalšími technologie jsou např. Bluetooth, HIPERLAN, HomeRF, …. • technologie IEEE 802.11 jsou dnes používány i mimo WLAN – např. v prostředí WirelessMAN, Wireless WAN – pro to nebyly původně určeny • Wi-Fi není to samé jako WLAN či IEEE 802.11… – Wi-fi je "nálepka" (známka) – uděluje se těm produktům, které vyhovují standardům (802.11…) a splňují požadavky na vzájemnou kompatibilitu – uděluje je organizace Wi-Fi Alliance • dříve WECA, Wireless Ethernet Compatibility Alliance