pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  28

roaming • přechod mezi přístupovými body je v terminologii IEEE 802.11 obvykle označován jako roaming – ve smyslu přechodu mezi různými sítěmi (ESS) • standard IEEE 802.11 však roaming nedefinuje – neříká, jak mají přístupové body a DS komunikovat a spolupracovat na vzájemném předávání si stanic – teprve novější doplněk 802.11f definuje podporu roamingu • skrze IAPP, Inter-Access Point Protocol • roaming si ale mohou zajistit stanice samy – i bez specifické podpory roamingu ze strany AP • postup roamingu (z pohledu stanice): – stanice usoudí, že komunikace se stávající AP není dostatečně kvalitní (vůbec možná), a začne hledat jiný AP – hledání nového AP může být: • pasivní (passive scanning) – stanice pouze přijímá beacon rámce, a na jejich základě se rozhoduje • aktivní (active scanning): – stanice sama vysílá rámce "probe" na všech kanálech – čeká na "probe response", ze které získá potřebné údaje o novém AP – rámec "probe response" je obdobný beacon rámci, jen neobsahuje časové razítko – stanice vybírá z dostupných AP nejvhodnější • na základě síly signálu – stanice posílá zvolenému AP žádost o přidružení • association request – pokud AP přijme žádost, vrátí kladnou odpověď • association response – AP, který žádost akceptoval, předá informaci o nové stanici do svého DS • aby tato byla dostupná i z ostatních BSS