pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  26

úspora napájení - power management • stanice jsou často napájeny z baterií – musí proto šetřit s energií • princip šetření: – vysílat jen s takovým výkonem, jaký je skutečně nutný • otázka regulace výkonu – vypínat rádiovou část (transceiver), kdykoli je to jen možné • funkce power managementu umožňují zjistit, kdy to možné je a kdy nikoli • možné stavy zařízení v režimu úspory napájení: – awake • zařízení je "vzhůru" a může přijímat i vysílat – sleep • zařízení "spí" a není schopné přijímat • principy fungování  úspory: – když stanice přijme rámec a mají pokračovat další rámce, zůstane "vzhůru" • dozví se to skrze příznak "More Data" v položce Frame Control MAC rámce – stanice, která "spí", se musí pravidelně probouzet a zjišťovat, zda nejsou pro ni připravena data • odesilatel (AP) musí dočasně bufferovat (uchovávat) data, určená spícím stanicím • musí existovat mechanismy, které umožňují: – určit stanicím, kdy se mají "probudit" • TSF, Timing Synchronization Function – určit stanicím, zda jsou pro ně připravena nějaká data k přenosu (v bufferech odesilatele) • TIM, Traffic Indication Map – v podstatě vektor, udávající pro které stanice je co připraveno