pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  25

rámce PLCP • fyzická vrstva se rozpadla na dvě podvrstvy: – PLCP (Physical Layer Convergence Protocol) – PMD (Physical media Dependent) • podvrstva PLCP má vlastní rámce – zajišťují "podporu" příslušnému způsobu bezdrátového přenosu – rámce PLPC se liší pro FHSS, DSSS a DFIr • rámce PLPC umožňují zajistit: – synchronizaci příjemce a odesilatele • a nastavit "technické parametry příjmu" – kompenzaci frekvenčního posunu – detekci vysílacího výkonu (pro rozpoznání obsazeného média) – … – zjistit (datovou) přenosovou rychlost • původně jen 1 Mbit/s a 2 Mbit/s • zahrnuje detekci použitého kódování