pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  24

další údaje z MAC rámců • v položce "Frame Control" je (mj.): – verze protokolu: – Retry: • příznak, zda jde o opakovaný přenos – Power Management: • 1: po odvysílání rámce přechází odesilatel do úsporného režimu (power-save mode) • 0: nepřechází – More Data: • že budou následovat ještě další data – příjemce může využít pro rozhodnutí, zda přejít/nepřejít do úsporného režimu – WEP (Wired Equivalent Privacy) • zda je/není použito zabezpečení pomocí WEP • v MAC rámci jsou dále položky: – Duration/ID • doba, po kterou bude médium obsazeno • pro varianty přístupové metody s RTS/CTS, pro nastavení vektoru NAV – Sequence Control: • rámce jsou číslovány, kvůli potvrzování – Data: • přenášená data (max. 2312 bytů) – Checksum (CRC): • v rozsahu 32 bitů