pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  23

adresy v MAC rámcích: "přes DS" • přenos mezi dvěma segmenty, které jsou propojeny na úrovni linkové vrstvy pomocí WDS (Wireless Distribution System) – data si fyzicky předávají přístupové body (AP) – logickým odesilatelem i příjemce jsou ale jiné uzly než tyto AP • To DS = 1 – příjemcem je AP/DS, nikoli uzel • From DS = 1 – odesilatelem je AP/DS, nikoli uzel • Address1: – RA, Receiver Address: fyzický příjemce • MAC adresa přijímajícího AP • Address2: – TA (Transmitter Address): fyzický  odesilatel • MAC adresa odesílajícího AP • Address3: – Destination Address: logický příjemce • MAC adresa toho uzlu, kterému jsou data určena • Address4: – SA (Sender Address): logický odesilatel • MAC adresa uzlu, od kterého data pochází