pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  22

adresy v MAC rámcích: "k AP" • přenos od stanice k AP – v režimu infrastruktury, – v rámci BSS • je třeba vzít v úvahu, že "logickým příjemcem" může být jiný uzel než je AP – na úrovni linkové vrstvy • To DS = 1 – příjemcem je AP, nikoli uzel • From DS = 0 – odesilatelem je uzel, nikoli AP/DS • Address1: – BSSID: fyzický příjemce • MAC adresa AP • Address2: – SA (Sender Address): logický a fyzický odesilatel • MAC adresa stanice • Address3: – DA (Destination Address): logický příjemce • MAC adresa toho uzlu, kterému jsou data určena