pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  21

adresy v MAC rámcích: "od AP" • přenos od AP ke stanici – v režimu infrastruktury, – v rámci BSS • je třeba vzít v úvahu, že "logickým odesilatelem" může být jiný uzel než je AP – na úrovni linkové vrstvy • To DS = 0 – příjemcem je uzel, nikoli AP/DS • From DS = 1 – odesilatelem je AP, nikoli uzel • Address1: – DA (Destination Address): logický a fyzický příjemce • MAC adresa stanice • Address2: – BSSID: fyzický odesilatel • MAC adresa AP • Address3: – SA (Sender Address): logický odesilatel • MAC adresa toho uzlu, od kterého data pochází