pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  20

adresy v MAC rámcích: ad-hoc síť • přímá komunikace dvou uzlů – v režimu ad-hoc, v rámci IBSS • To DS = 0 – příjemcem je uzel, nikoli AP (resp. DS) • From DS = 0 – odesilatelem je uzel, nikoli AP (resp. DS) • Address1: – DA: Destination address • MAC adresa příjemce • Address2: – Sender Address: • MAC adresa odesilatele