pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  19

adresy v MAC rámcích • v MAC rámcích IEEE 802.3 se uvádí jen dvě adresy – MAC adresy odesilatele a příjemce • v MAC rámcích IEEE 802.11 se uvádí až 4 adresy – kvůli tomu, že komunikace může "přestupovat" přes přístupové body (AP) a procházet přes distribuční systém (DS) • "logický" a "fyzický" příjemce se mohou lišit – je třeba pamatovat na to, že potvrzovací rámce ACK se mohou posílat jinému uzlu, než je původní odesilatel (zdroj dat) • je nutné rozlišit následující situace: – režim ad-hoc: • přímá komunikace dvou uzlů – režim infrastruktury: • přenos od AP ke stanici • přenos od stanice k AP • přenos přes DS – k rozlišení   těchto 4 možností slouží dva bity • To DS – příjemcem je/není AP/DS • From DS – odesilatelem je/není AP/DS • adresa "Address1" je vždy adresou příjemce – podle ní uzel posuzuje, zda se jej právě vysílaný rámec týká či netýká