pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  18

druhy a formáty rámců • bezdrátové sítě dle IEEE 802.11 používají různé druhy rámců: – PLCP rámce • jsou závislé na řešení na úrovni PMD: – PLCP rámce pro FHSS – PLCP rámce pro DSSS • zajišťují funkce související s šířením signálu – zejména indikují rychlost, s jakou jsou přenášena data – MAC rámce • řídící rámce (Control Frames) – RTS/CTS, pro fungování přístupové metody – ACK, pro potvrzování přijatých datových rámců • rámce pro správu (Management Frames) – Beacon ("maják") » využívá AP k inzerování své přítomnosti – Probe, Probe Response » pro zjišťování přítomnosti a schopnosti uzlů – Association Request/Response » žádost/odpověď na asociaci stanice s AP – Re-association Request/Response » žádost/odpověď na asociaci s jiným AP v téže ESS – Disassociation » žádost o ukončení asociace stanice s AP – Authentication » žádost o autentizaci uzlu vůči AP – De-authentication » žádost o ukončení autentizace uzlu vůči AP • datové rámce (Data Frames)