pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  15

funkce DS • pozorování: – u "drátových sítí" je skrze zapojení jasné, "kdo kam patří" • do jaké sítě/segmentu – u bezdrátových sítí to tak jasné být nemusí • proto se stanice explicitně přihlašují (asociují) k buňkám sítě, resp. k jejich přístupovým bodům (AP) • Distribution System Services – Association • stanice se "asociuje" s konkrétním AP v jedné BSS • v rámci toho musí proběhnout autentizace stanice vůči tomuto AP • teprve pak může stanice přenášet nějaká data z/do AP – Reassociation • opakovaná asociace, při přechodu mezi AP v rámci různých BSS (stejné ESS) • postačuje pro zajištění "BSS-transition" – Disassociation • zrušení asociace • stanice poté již nemůže přijímat/odesílat data skrze AP – Distribution • přenos dat v rámci ESS po DS • odesilatel předá "svému" AP, ten využije DS k distribuci (přenosu) dat k příslušnému AP, které předá koncovému příjemci – Integration • přenos dat mimo danou ESS • skrze tzv. portál