pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  14

funkce DS • standard IEEE 802.11 definuje služby, které DS poskytuje: – skrze AP, které jsou součástí DS • rozdělení služeb: – Station Services (SS) • týkají se vztahu/komunikace mezi AP a stanicí – Distribution System Services (DSS) • týkají se "příslušnosti" stanic do buněk a k distribučním systémům (DS) • Station Services: – Authentication • autentizace • stanice se ověřuje vůči AP: – Open System Authentication: žádné ověření, vyhoví každá stanice – pomocí WEP (Wired Equivalent Privacy), resp. "shared key" » stanice musí vlastnit sdílený klíč » klíč je stejný pro všechny stanice – Deauthentication • ukončení vzájemné vazby mezi AP a stanicí – například když stanice přechází z jedné buňky (DSS) do jiné – Privacy • zajištění důvěrnosti • řeší se šifrováním • možnosti: – žádné šifrování (data se přenáší v plaintextu) – WEP (Wired Equivalent Privacy) » symetrické šifrování – MAC Service Data Unit (MSDU) Delivery • vlastní přenos linkových rámců – na úrovni MAC podvrstvy