pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  12

ESS, Extended Service Set • propojením několika BSS vzniká ESS – Extended Service Set • odpovídá "bezdrátové síti" – síti WLAN – je to jedna broadcast doména • umožňuje "mobilitu" – přechod z jedné buňky (BSS) do druhé ( i do jiné ESS) • AP jsou součástí distribučního systému (DS) – předpokládá se, že nejsou mobilní (pohyblivé) • všechny AP ve stejném ESS mají stejný identifikátor – SSID (@ jméno sítě) – ale mají odlišné BSSID (@ jméno buňky) • každá stanice vždy "patří" jen do jedné BSS • možnosti "mobility": – "no transition" • stanice zůstává ve stejné BSS – "BSS-transition" • stanice přechází mezi různými BSS, ale zůstává v rámci stejné ESS – "ESS transition" • stanice  přechází do jiné ESS