pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  11

varianty DS: WDS a Repeating WDS • WDS, Wireless Distribution System – propojuje dvě "drátové" sítě, bezdrátovým způsobem – provoz mezi oběma AP nepřijímá žádný jiný uzel • "WDS link" je spojení mezi dvěma AP • toto řešení bývá v praxi označováno také jako "wireless bridging" – propojení dvou zařízení v režimu "wireless bridge" – bezdrátová obdoba klasického mostu • Repeating WDS, Wireless Repeater – jeden uzel funguje jako běžný přístupový bod (AP) – druhý uzel má 2 RF rozhraní • jedno se chová jako klient (stanice) vůči prvnímu AP • druhé se chová jako AP, snaží se emulovat první AP (stejná MAC adresa, SSID, šifrování atd.) • slouží ke zvětšení dosahu bezdrátové sítě