pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  5

100BaseT, 802.3u • 10x násobné zrychlení se dosáhlo: – 10x násobným zkrácením bitového intervalu – zkrácením maximálního dosahu kabelových segmentů – efektivnějším kódováním • 10 Mbps: kódování Manchester – 2 změny na 1 bit • 100 Mbps: kódování 4B/5B a NRZI/MLT-3 – 5 změn na 4 bity • další změny oproti 10Mbps verzi: – zavedení mechanismu pro detekci rychlosti (auto-negotiation of media speed) • umožňuje to vyrábět síťové karty pro 10/100 Mbps, které samy rozpoznají rychlost a přizpůsobí se – nejkratší možný odstup mezi rámci (IPG, Inter Packet GAP) se zmenšil desetkrát • z 9,6 μsec. na 0,96 μsec. • beze změny naopak zůstalo: – formát linkových rámců • používají se přesně stejné rámce – linkové adresy • 48-bitové ethernetové adresy – přístupová metoda • CSMA/CD – zůstala, ačkoli nemusela – varianta "beze změn" – … • důsledek: – migrace z 10 Mbit/s na 100 Mbit/s je snadná, stejně jako koexistence obou rychlostních verzí – mohou existovat přepínače s porty 10/100 Mbit/s • nebo rozhraní, která se přizpůsobí svou rychlostí