pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  4

filosofie stomegabitového Ethernetu • návrh 100 Mbps Ethernetu „beze změn“ předpokládal: – že není nutné reagovat na principiální změnu danou kabeláží na bázi kroucené dvoulinky • že původně sdílené přenosové médium už je v zásadě dedikované – návrh se snaží nadále přistupovat k přenosovému médiu spíše jako ke sdílenému • a vyšší efektivnosti se snaží dosáhnout switchováním • oba návrhy se sešly v komisi IEEE 802.3 – ta rozhodla, že návrh „Ethernetu se změnami“ již není Ethernetem • kvůli tomu, že nepoužívá metodu CSMA/CD – standardizovala návrh „Ethernetu beze změn“ • jako tzv. Fast Ethernet, neboli 100BaseT • skrze standard IEEE 802.3u, schválený          v červnu 1995 • návrh 100 Mbps Ethernetu „se změnami“ předpokládal: – že je vhodné reflektovat na principiální změnu vlastností kabeláže • že každý uzel má svou vlastní dedikovanou přípojku – a využít ji k dosažení celkového determinismu a vyšší efektivnosti • návrh „Ethernetu se změnami“ ale nebyl zcela smeten ze stolu – IEEE 802 pro něj vytvořila samostatnou pracovní skupinu • IEEE 802.12 – a ta přijala návrh jako svůj standard • v červnu 1995 • nikoli pod názvem „Ethernet“ • ale jako 100VG Any-LAN