pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  38

Metropolitní Ethernet • podobný cíl jako u EFM: – používat "uprostřed" stejné technologie, jako "na koncích" • "uprostřed" = v síti MAN či WAN – snížit režii, zvýšit rychlost, usnadnit škálování, …. • dříve: – při propojování sítí LAN se muselo "přecházet" přes různé jiné technologie  • s využitím směrovačů (a síťové vrstvy) • záměr Metro Ethernetu – nabídnout propojení na úrovni linkové vrstvy • s možností přenosu ethernetových rámců (bez nutnosti přechodu přes síťovou vrstvu) – navíc s podporou VLAN, QoS atd. • zákazník se připojuje přes standardní ethernetové rozhraní – přenos skrze MAN či WAN ve skutečnosti nemusí být realizován po Ethernetu • ale např. po ATM či po MPLS • pro zákazníka je to neviditelné